GDPR

Autokemp Aljaška jako pokytovatel ubytovacích služeb v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů zpracovává osobní data svých klientů, kteří jsou s tímto zpracováním seznámeni a ubytováním v kempu souhlasí se zpracováním svých osobních dat.

Zpracovávaná data

  • jméno a příjmení
  • emailová adresa nebo telefonní číslo
  • číslo občanského průkazu nebo pasu
  • adresa
  • text zprávy

Účel zpracování dat

Osobní data zpracováváme pro potřeby výběru místních poplatků stanovené zvláštním zákonem a pro vytvoření nabídky služeb či komunikaci s klientem.

Doba zpracování osobních dat

Osobní údaje zpracováváme po dobu poskytování služeb klientovi a po nezbytnou dobu archivace dle platných předpisů.